Zvučne slike

ZVUČNE SLIKE – muzičko-slikarski projekat

Goran Stevanović-Harmonika

Ane Brome- crtanje, slikanje

 

Početak čine Tišina i prazan List.

Preko kontakta izmedju slikarke i muzičara nastaju Impuls i Dijalog, Pokret i Zvuk.

Stvaralačko tkivo postaje čujno u Prostoru i vidljivo na Papiru.

Tako nastaju muzički i slikovni Kontrasti, Slojevitosti, Harmonije i Disharmonije.

Međusobno odgovaraju Melodija sa Linijom, Ritam sa Strukturom. Konsonanca, Disonanca i Boja. Zvučni i slikovni elementi se spajaju jedan sa drugim.

Stvara se jedan novi vid Koncentracije, Intenziteta i Slojevitosti.

Share: