Duo Kontrabas + Harmonika

Astor Pjacola, Paul Hindemit i Sofija Gubajdulina, komponovali su muziku koja danas čini sastavni dio koncertnog repertoara. Kompozicije ovih autora činile su da, Goran Stevanović i Feliks Šiling u toku njihovih studija na Akademiji za muziku, teatar i medije u Hanoveru, u više projekata sarađuju i razmjenjuju muzička iskustva. Pored zajedničkih koncerata u većim ansamblima (npr. „Kamora tango kvintet“), oba muzičara izgrađuju repertoar za duo sastav koji pored gore navedenih kompozitora obuhvata i kompozicije autora kao što su Robert Šuman,  Norbert Linke i Jozef Lauber.

Ova dva, u kamernoj muzici do sada, pretežno nezastupljena instrumenta u duo kombinaciji čine jedinstveni spoj zvučnih boja, koji publiku oduševljava kako kroz izražajni temperament, tako i kroz najtananije zvučne i instrumentalne finese.

 

Share: